Domů  |  O nás  |  Aktuality  |  Kontakt

O NÁS

Pěvecký sbor HARMONIE je sdružením amatérských zpěváků.  Sbor vznikl v roce 2007. HARMONIE má nyní kolem 24 členů z Loun a okolí.
V repertoáru má skladby z doby gotické až po současnost, skladby duchovní i světské, lidové i umělé. Připravuje i tematické programy. Velmi úspěšné byly např. Slavné scény z českých oper, Ave Maria v pěti stoletích nebo Hudba období romantismu. Při těchto příležitostech spolupracuje s Triem Cum amore (Kateřinou Štolovou, Miroslavem Sochrem, Martinou Podanou).
Sbor spolupracuje i s dětským sborem CARMEN ze ZUŠ Louny a rovněž se spřátelenými sbory z Lounska a Mostecka, Staré Boleslavi a Prachatic.
V zahraničí sbor vystupoval v bavorském Waldkirchenu, Freyungu a ve francouzském Veneux Les Sablons.
Sbor HARMONIE řídí Kateřina Štolová a Jiří Kurka.

NAŠI SBORMISTŘI

Kateřina Štolová

Kateřina Štolová

Vystudovala zpěv (D. Šimůnková - Štěpánová) a hru na klavír na konzervatoři v Praze. Poté se věnovala studiu teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy u Jiřího Kotouče a Maria van Alteny zaměřené na interpretaci staré hudby. V současnosti je učitelkou ZUŠ Louny, kde vede pěvecké sbory, vyučuje sólový zpěv a hru na klavír. Aktivně se věnuje sólovému zpěvu, od roku 2019 vede spolu s Jiřím Kurkou Pěvecký sbor Harmonie.

Ing. Jiří Kurka

Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. Jeho profesní kariéra je spojena s působením v energetice. Hudbě se věnuje od dětství. Navštěvoval Lidovou školu umění ve třídě Miroslavy Huškové (obor akordeon) a později též třídu Jiřího Lošana (obor trubka). V roce 2003 převzal pěvecký sbor, který v současnosti nese jméno Pěvecký sbor Harmonie Louny. V roce 2010 a 2011 absolvoval akreditované sbormistrovské kurzy pořádané Domem hudby v Pardubicích.

Zkušebna: Náměstí Benedikta Rejta 2298, Louny

stolova@harmonielouny.cz