Pěvecký sbor HARMONIE

vítá všechny návštěvníky stránek. Těšíme se na shledání s Vámi při některém z našich vystoupení.

ZVEME VÁS NA NAŠE NEJBLIŽŠÍ KONCERTY

17. prosince 2022 od 14:00 - Tuchoměřice - kostel sv. Víta

Benefiční adventní koncert pro Domov pro seniory Sue Rider.

24. prosince 2022 od 21:00 - Louny - Kostel sv. Petra

Štědrovečerní koncert s koledami.

PĚVECKÝ SBOR HARMONIE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁKY
DO VŠECH HLASOVÝCH SKUPIN!
Zkoušky sboru probíhají v Lounech 1x týdně.
Více informací:
stolova@harmonielouny.cz
Kateřina Štolová – 604 506 410

POSLECHNĚTE SI NÁS na youtube

Zkušebna: Náměstí B. Rejta 2298, Louny

sbor@harmonielouny.cz